Kennis

Raadpleeg hier artikelen over loonsubsidies, wetgeving, voorwaarden, nieuwe regelingen etc.


Loonkostenvoordelen (LKV)

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Wordt het LKV ook aan immigranten verstrekt?

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers uit bepaalde doelgroepen in dienst hebben. Het LKV maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar wordt het LKV ook aan immigranten verstrekt?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Is de duur van uitkeringsperiode van invloed op de mogelijke subsidiekans?

In de meeste gevallen heeft een werkgever recht op het Loonkostenvoordeel (LKV) wanneer hij iemand in dienst neemt die uit een uitkeringssituatie komt. Maar hoe lang moet de werknemer een uitkering hebben gehad voordat de werkgever in aanmerking komt voor het LKV?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Overgangsrecht Premiekorting – LKV

Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Deze overgang vraagt om een aantal aanpassingen in de salarisadministratie. Voor werknemers waarvoor de werkgever in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 nog premiekorting toepaste, geldt het overgangsrecht. Hierbij zal de premiekorting doorlopen in het LKV.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Werknemer zit ziek thuis, blijf je het loonkostenvoordeel doorlopen?

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die onder 1 van de 4 doelgroepen valt, heeft hij recht op het Loonkostenvoordeel (LKV). Het kan voorkomen dat een werknemer ziek thuis zit en dus niet door kan werken, wordt het LKV dan gewoon doorbetaald?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Premiekortingen 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekorting oudere werknemers, de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting jongere werknemers afgeschaft. Echter, zijn de premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door de loonkostenvoordelen (LKV’s). Net als de premiekortingen, hebben de loonkostenvoordelen als doel kwetsbare groepen werknemers betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonsubsidies niet van toepassing op een DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in grote lijnen de hoogste baas binnen een BV of NV. Daarnaast bezit een DGA een groot deel van de aandelen van een onderneming. Over het algemeen zijn loonsubsidies niet van toepassing op een DGA.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Is er een LKV-regeling mogelijk voor statushouders?

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers, die het aantrekkelijker maakt mensen in dienst te nemen uit 1 van de 4 doelgroepen die lastig aan het werk komt. Het doel is de werkgever te stimuleren werknemers in dienst te nemen én houden. Is deze regeling ook van toepassing op statushouders?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe moet ik de maximale subsidie berekenen?

Als het Loonkostenvoordeel (LKV) aan de werkgever is toegekend, zal hij het LKV uitbetaald krijgen. Maar hoe kan de werkgever berekenen wat de maximale subsidie voor hem is?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Heeft de hoogte van het loon invloed op de hoogte van het LKV?

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand in dienst nemen uit 1 van de 4 doelgroepen die moeilijk aan het werk komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om arbeidsgehandicapte werknemers. De hoogte van het LKV wordt onder andere bepaald door de doelgroep waaronder de werknemer valt, maar heeft de hoogte van het loon ook met de hoogte van het LKV te maken?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Werknemer komt uit een uitkeringssituatie uit het buitenland, is het LKV nu mogelijk?

Een van de voorwaarden voor het recht op het LKV is dat de werknemer uit een uitkeringssituatie komt. Deze voorwaarde geldt voor alle doelgroepen. De vraag is echter of een werknemer ook aan de voorwaarden voldoet wanneer hij uit een uitkeringssituatie uit het buitenland komt. Blijft het recht op LKV bestaan of vervalt het? Deze vraag zal per doelgroep beantwoord worden.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Het Loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte is 1 van de 4 doelgroepen van het LKV. Deze doelgroep hangt samen met de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers. Een werkgever heeft recht op het LKV als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst hebben uit 1 van de 4 doelgroepen die moeilijk aan het werk komen. Het LKV maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Het vinkje met terugwerkende kracht aanzetten mag dat?

Als de werkgever recht heeft op het Loonkostenvoordeel (LKV), moet dit door de salarisadministrateur aangegeven worden in het loonpakket. Als het LKV later is aangevraagd dan de indiensttreding van de werknemer, mag het vinkje voor het LKV dan met terugwerkende kracht aangezet worden?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer worden de loonkostenvoordelen uitgekeerd?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Wanneer een werkgever aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op het LKV, maar wanneer ontvangt de werkgever deze?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

LKV óók voor stagiaires

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. De bedoeling is dat werkgevers door het LKV gestimuleerd worden mensen uit deze doelgroepen in dienst te nemen, maar worden werkgevers ook gestimuleerd om stagiairs uit de doelgroepen aan te nemen?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Verplichte openheid over arbeidsverleden

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, zou hij deze werknemer allerlei vragen kunnen stellen over het arbeidsverleden. De werkgever stelt deze vragen om erachter te komen of hij in aanmerking komt voor bepaalde tegemoetkomingen. Echter, hoeft de werknemer deze vragen de eerste twee maanden na indiensttreding, niet te beantwoorden. Na deze maanden wordt het beantwoorden van bepaalde vragen over het arbeidsverleden wél een verplichting.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Aanvragen doelgroepverklaring bij de juiste instantie

Wanneer de werkgever gebruik kan maken van het Loonkostenvoordeel (LKV), zal de werknemer eerst de doelgroepverklaring LKV aan moeten vragen. Echter, wanneer de werknemer de doelgroepverklaring niet bij de juiste instantie aanvraagt, zal de werkgever geen LKV voor deze werknemer ontvangen. Het is dus van belang dat bekend is waar de aanvraag voor de doelgroepverklaring ingediend moet worden.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Subsidie voor medewerkers binnen Participatiewet

Iemand heeft een ziekte of een handicap. En hij kan hierdoor niet zelf het minimumloon verdienen. Het komt in de beste families voor. Gelukkig zijn er veel bedrijven die deze mensen aannemen. Vást ook binnen de klantenkring van jouw als salarisverwerker.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Het UWV Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonkostenvoordelen voor werkgevers

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Corona

SROI

Juridisch

Fiscaliteit

Premiekortingen

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Overgangsrecht Premiekorting – LKV

Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Deze overgang vraagt om een aantal aanpassingen in de salarisadministratie. Voor werknemers waarvoor de werkgever in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 nog premiekorting toepaste, geldt het overgangsrecht. Hierbij zal de premiekorting doorlopen in het LKV.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Premiekortingen 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekorting oudere werknemers, de premiekorting arbeidsgehandicapten en de premiekorting jongere werknemers afgeschaft. Echter, zijn de premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door de loonkostenvoordelen (LKV’s). Net als de premiekortingen, hebben de loonkostenvoordelen als doel kwetsbare groepen werknemers betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Premiekortingen 2017

Door de drukte van de dag kom je er misschien niet altijd aan toe om alle belastingvoordelen voor je klanten – de werkgevers – direct te benutten. Premiekortingen uitzoeken? Dat doe je nog wel een keer. Prima, want je kon het tot 5 jaar terugvragen. Vanaf 2018 niet meer. En nu?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Premiekortingen 2016

Door de drukte van de dag kom je er misschien niet altijd aan toe om alle belastingvoordelen voor je klanten – de werkgevers – direct te benutten. Premiekortingen uitzoeken? Dat doe je nog wel een keer. Prima, want je kon het tot 5 jaar terugvragen. Vanaf 2018 niet meer. En nu?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Premiekortingen 2015

Door de drukte van de dag kom je er misschien niet altijd aan toe om alle belastingvoordelen voor je klanten – de werkgevers – direct te benutten. Premiekortingen uitzoeken? Dat doe je nog wel een keer. Prima, want je kon het tot 5 jaar terugvragen. Vanaf 2018 niet meer. En nu?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Premiekortingen

Premiekortingen niet met terugwerkende kracht

Door de drukte van de dag kom je er misschien niet altijd aan toe om alle belastingvoordelen voor je klanten – de werkgevers – direct te benutten. Premiekortingen uitzoeken? Dat doe je nog wel een keer. Prima, want je kon het tot 5 jaar terugvragen. Vanaf 2018 niet meer. En nu?

Lage inkomensvoordeel (LIV)

No Risk Polis

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Loonsubsidies niet van toepassing op een DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in grote lijnen de hoogste baas binnen een BV of NV. Daarnaast bezit een DGA een groot deel van de aandelen van een onderneming. Over het algemeen zijn loonsubsidies niet van toepassing op een DGA.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Hoe moet ik de maximale subsidie berekenen?

Als het Loonkostenvoordeel (LKV) aan de werkgever is toegekend, zal hij het LKV uitbetaald krijgen. Maar hoe kan de werkgever berekenen wat de maximale subsidie voor hem is?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie uitbetaald?

Om een loonsubsidie te krijgen zijn er een aantal stappen die de werkgever uit moet voeren. Maar als alles is voltooid, wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie dan uitbetaald?

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Loondispensatie

Er bestaan verschillende regelingen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen in dienst te nemen én in dienst te houden. Eén van deze regelingen is ‘loondispensatie’. Deze regeling houdt in dat werkgevers tijdelijk een gedeelte van het loon ontvangen voor een werknemer die minder werk aan kan dan andere werknemers.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Proefplaatsing

Er zijn verschillende regelingen voor werkgevers om het aannemen van mensen aantrekkelijker te maken. Zo ook een ‘proefplaatsing’. Hierbij gaat een werknemer 2 maanden bij een werkgever werken. In deze tijd krijgt de werknemer de kans op ervaring op te doen en zichzelf te bewijzen in de functie. In deze periode houdt de werknemer de uitkering en betaalt de werkgever de werknemer nog geen salaris.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment (SROI) is een methodiek om de sociale en maatschappelijke waarde die voortvloeit uit een investering te kunnen meten. Bedrijven kunnen voor zichzelf SROI eisen stellen, maar kunnen deze ook opgelegd krijgen bij een aanbesteding. Het doel van het SROI is meer werkplekken te creëren, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans hebben op betaald werk.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Social return

Social return is een aanpak om duurzame werkgelegenheid te creëren voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoer van een opdracht.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Kunnen subsidies tegelijkertijd worden benut?

Voor een werkgever zijn er verschillende subsidies die mogelijk benut kunnen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de werkgever recht heeft op 1 of meer van deze subsidies. Kunnen deze subsidies dan tegelijkertijd worden benut of valt er 1 weg? In principe geldt de vuistregel: subsidies vanuit dezelfde instantie kunnen niet gecombineerd worden.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Verplichte openheid over arbeidsverleden

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, zou hij deze werknemer allerlei vragen kunnen stellen over het arbeidsverleden. De werkgever stelt deze vragen om erachter te komen of hij in aanmerking komt voor bepaalde tegemoetkomingen. Echter, hoeft de werknemer deze vragen de eerste twee maanden na indiensttreding, niet te beantwoorden. Na deze maanden wordt het beantwoorden van bepaalde vragen over het arbeidsverleden wél een verplichting.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

De Wet tegemoet loondomein bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. Het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Deze wet heeft als doel werkgevers aan te sporen om mensen, die moeilijker aan werk komen, in dienst te nemen. Wanneer een werkgever in aanmerking komt voor 1 of meer van deze tegemoetkomingen, zal hij hiervoor een voorlopige berekening ontvangen.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

De Quotumregeling

De quotumregeling is een onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wanneer werkgevers niet genoeg banen gecreëerd hebben voor mensen met een ziekte of handicap, gaat deze regeling in. Op deze manier worden werkgevers gedwongen banen te creëren voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Andere subsidieregelingen

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Andere subsidieregelingen

Scholingssubsidies

Scholingssubsidies zijn subsidies die het werkgevers en werknemers aantrekkelijker maken om leren en werken te combineren. In dit artikel lees je welke soorten scholingssubsidies er zijn. 

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Andere subsidieregelingen

STAP-Budget

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit STAP-budget bedraagt maximaal €1.000 en kan gebruikt worden om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te creëren.

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Andere subsidieregelingen

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt wanneer hij een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt voor het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast is de subsidie Praktijkleren ook bedoeld voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Kennisbank
 • /
 • Kennis
 • /
 • Andere subsidieregelingen

Kunnen subsidies tegelijkertijd worden benut?

Voor een werkgever zijn er verschillende subsidies die mogelijk benut kunnen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de werkgever recht heeft op 1 of meer van deze subsidies. Kunnen deze subsidies dan tegelijkertijd worden benut of valt er 1 weg? In principe geldt de vuistregel: subsidies vanuit dezelfde instantie kunnen niet gecombineerd worden.

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!