Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Scholingssubsidies


Scholingssubsidies zijn subsidies die het werkgevers en werknemers aantrekkelijker maken om leren en werken te combineren. In dit artikel lees je welke soorten scholingssubsidies er zijn. 

SLIM

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft sinds 2020 € 48 miljoen voor initiatieven die leren en ontwikkelen binnen het mkb stimuleren. Maar er is méér. Voor hetzelfde doel is er ook € 1,2 miljoen voor grote bedrijven binnen de landbouw, horeca en recreatiesector. 

UWV-opleidingsvouchers 

UWV biedt opleidingsvouchers aan met een waarde van € 2.500. Deze vouchers mag je gebruiken om mensen om te scholen naar een beroepsgroep waarin veel te weinig mensen zijn. 

Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren betaalt je als werkgever een deel van de kosten om een leerling, deelnemer of student te begeleiden. De subsidie geldt ook voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Praktijkleren vraag je aan ná de begeleiding. Je krijgt maximaal € 2.700.   

Aftrekken van belasting 

Als werkgever hoef je geen subsidies te gebruiken om de om- of bijscholing goedkoper te maken. Vaak mag je deze scholing gewoon als zakelijke kosten van de belasting aftrekken. Betaal je de kosten voor de opleiding van de werknemer? Dan vallen die onder een gerichte vrijstelling werkkostenregeling (WKR). Let op: geld dat je uitgeeft voor een opleiding of studie moet wel bedoeld zijn om de medewerker in de toekomst een inkomen uit werk te bieden. 

STAP 

STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Mensen die werken of die werk zoeken kunnen een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het uiteindelijke doel van het STAP-budget? Mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan en grotere kansen te krijgen een nieuwe baan te vinden en/of te houden. Het STAP-budget is maximaal € 1.000. 

NL leert door 

Werknemers kunnen gratis online scholing en ontwikkeladviezen volgen via het crisisprogramma NL leert door. Als werkgever mag je dit potje inzetten voor verschillende vormen van opleidingen. Bij NOW 2.0 was de belofte dat in dit potje 50 miljoen euro zit voor om- en bijscholing. 

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Andere subsidieregelingen

STAP-Budget

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit STAP-budget bedraagt maximaal €1.000 en kan gebruikt worden om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te creëren.
Andere subsidieregelingen

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt wanneer hij een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt voor het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast is de subsidie Praktijkleren ook bedoeld voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Kunnen subsidies tegelijkertijd worden benut?

Voor een werkgever zijn er verschillende subsidies die mogelijk benut kunnen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de werkgever recht heeft op 1 of meer van deze subsidies. Kunnen deze subsidies dan tegelijkertijd worden benut of valt er 1 weg? In principe geldt de vuistregel: subsidies vanuit dezelfde instantie kunnen niet gecombineerd worden.