Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

STAP-Budget


Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit STAP-budget bedraagt maximaal €1.000 en kan gebruikt worden om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te creëren. 

Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)

Met het geld van het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden om een diploma te halen. Daarnaast is het mogelijk een traject voor een Ervaringscertificaat (EVC) te betalen met het budget. Hierin staat over welke kennis en ervaring een medewerker beschikt. Het STAP-budget heeft als doel mensen te helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan en grotere kansen te krijgen hun banen te houden of nieuwe banen te vinden. Het STAP-budget bedraagt een maximaal bedrag van €1.000. 

Van fiscale aftrek scholingskosten naar STAP-budget

Het STAP-budget is een vervanging voor de fiscale aftrek van scholingskosten. Juist door de mensen die hier voordeel van zouden hebben, zoals flexwerkers en werkzoekenden, werd er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid bijscholing te krijgen. De overheid heeft er daarom voor gekozen het STAP-budget in te voeren, zodat mensen sneller kiezen voor een opleiding of cursus en hierdoor minder snel werkloos worden of blijven. 

Voordelen omscholing 

Mensen die zich laten om- of bijscholen hebben een minder grote kans hun baan te verliezen. Daarnaast wordt de kans op het vinden van een andere baan vaak ook groter. Werk verandert snel. Dit houdt in dat er steeds meer banen bijkomen, terwijl andere banen verdwijnen. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld de digitalisering. Ook is het voor mensen met zware beroepen handig om zich om te scholen. Op deze manier kunnen zij van van baan wisselen om op een gezonde manier naar de AOW-leeftijd te werken. 

STAP-budget aanvragen

Het STAP-budget is vanaf 1 januari 2022 aan te vragen bij UWV. Het STAP-budget kan door werkenden en werkzoekenden worden aangevraagd. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag goedgekeurd is, zal het bedrag aan de opleider worden betaald.


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

STAP-Budget

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Andere subsidieregelingen

Scholingssubsidies

Scholingssubsidies zijn subsidies die het werkgevers en werknemers aantrekkelijker maken om leren en werken te combineren. In dit artikel lees je welke soorten scholingssubsidies er zijn. 
Andere subsidieregelingen

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt wanneer hij een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt voor het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast is de subsidie Praktijkleren ook bedoeld voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Kunnen subsidies tegelijkertijd worden benut?

Voor een werkgever zijn er verschillende subsidies die mogelijk benut kunnen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de werkgever recht heeft op 1 of meer van deze subsidies. Kunnen deze subsidies dan tegelijkertijd worden benut of valt er 1 weg? In principe geldt de vuistregel: subsidies vanuit dezelfde instantie kunnen niet gecombineerd worden.