Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Subsidie Praktijkleren


De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt wanneer hij een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt voor het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast is de subsidie Praktijkleren ook bedoeld voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). De subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Praktijkleren 

De subsidieregeling Praktijkleren richt zich vooral op:

  1. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die een slecht toegang tot de arbeidsmarkt hebben. 
  2. Studenten die een opleiding volgen in sectoren waarin er een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. 
  3. Wetenschappelijk personeel, aangezien dit bijdraagt aan de Nederlandse kenniseconomie.

Budget 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt tot 2023 jaarlijks subsidie beschikbaar. Dit budget wordt over verschillende onderwijscategorieën verdeeld:

CategorieBedrag
VMBO/VSO/PRO€1,3 miljoen
MBO€194,8 miljoen
HBO€4,0 miljoen
Promovendi/TOIO’s€2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is €2.700. Het subsidiebedrag kan pas na afloop van de begeleiding aangevraagd worden. 

Extra subsidie leerplek sector landbouw, horeca, recreatie 

De subsidieregeling Praktijkleren wordt met een extra compartiment uitgebreid in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen naast de ‘normale’ subsidie Praktijkleren nog een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. Vanaf studiejaar 2019/2020 is hier jaarlijks €10,6 miljoen voor beschikbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in een studiejaar. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. Deze voorwaarden zijn hier te vinden. 

Uitkering subsidie Praktijkleren 

Na 16 september het jaar erna zal het ministerie van OCW over de aanvragen besluiten. Aan de hand van alle aanvragen wordt per onderwijscategorie het subsidiebedrag berekend. Binnen 13 weken na 16 september beslist het ministerie over de aanvragen voor het voorafgaande jaar. Wanneer er een positieve beslissing is geweest, zal de werkgever binnen 2 weken hiervan het bedrag op zijn bankrekening ontvangen. 


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Voorwaarden Praktijkleren

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Andere subsidieregelingen

Scholingssubsidies

Scholingssubsidies zijn subsidies die het werkgevers en werknemers aantrekkelijker maken om leren en werken te combineren. In dit artikel lees je welke soorten scholingssubsidies er zijn. 
Andere subsidieregelingen

STAP-Budget

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit STAP-budget bedraagt maximaal €1.000 en kan gebruikt worden om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te creëren.
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Kunnen subsidies tegelijkertijd worden benut?

Voor een werkgever zijn er verschillende subsidies die mogelijk benut kunnen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de werkgever recht heeft op 1 of meer van deze subsidies. Kunnen deze subsidies dan tegelijkertijd worden benut of valt er 1 weg? In principe geldt de vuistregel: subsidies vanuit dezelfde instantie kunnen niet gecombineerd worden.