Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website MijnSubsidie.com

MijnSubsidie is een onafhankelijke organisatie. Het is opgericht om het aanvragen van subsidies voor iedereen bereikbaarder en makkelijker te maken.

Gebruik van de website
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website aanvaardt MijnSubsidie B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, door eventuele fouten of vergissingen. Alle informatie die op deze website is vermeld is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten.

Informatie gebruiken
MijnSubsidie B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.

Wijzigingen
MijnSubsidie B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd