Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Wanneer worden de loonkostenvoordelen uitgekeerd?


Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Wanneer een werkgever aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op het LKV, maar wanneer ontvangt de werkgever deze? 

Voorwaarden

Als een werkgever het LKV wil ontvangen, heeft deze een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. De werknemer moet deze doelgroepverklaring binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd hebben. Wanneer de doelgroepverklaring niet binnen 3 maanden na indiensttreding wordt aangevraagd, zal het recht op het LKV vervallen. De werknemer kan de doelgroepverklaring bij het UWV of de gemeente aanvragen, afhankelijk van de doelgroep waaronder hij of zij valt. Echter, de werknemer is niet verplicht de doelgroepverklaring aan te vragen. 

Uitbetaling Loonkostenvoordelen

Als de werkgever de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, kan hij in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zetten. Het UWV zal vervolgens op basis van de aangiften loonheffingen van de werkgever berekenen voor welke werknemer(s) de werkgever recht heeft op het LKV. De aangiften loonheffingen moeten uiterlijk 31 januari het jaar erna aan de Belastingdienst doorgegeven worden. Mocht de werkgever dit recht hebben, zal hij uiterlijk 14 maart over het voorgaande gewerkte jaar van het UWV een voorlopige berekening ontvangen met de specificaties. Hierin is te zien voor welke werknemer(s) de werkgever recht heeft op het LKV en wat de daarbij behorende bedragen zijn. Vervolgens zal de Belastingdienst uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van het LKV toesturen en zal de tegemoetkoming binnen 6 weken na de definitieve berekening aan de werkgever uitbetaald worden. 


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.