Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Loonkostenvoordeel (LKV)


Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst hebben uit 1 van de 4 doelgroepen die moeilijk aan het werk komen. Het LKV maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Verschillende doelgroepen 

Een werkgever heeft waarschijnlijk recht op het LKV als een werknemer onder 1 van deze 4 doelgroepen valt:

  1. Oudere werknemers (56 jaar en ouder).
  2. Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen.
  3. Werknemers uit de doelgroep de banenafspraak en scholingsbelemmerden.
  4. Arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

Wat moet je ervoor doen?

Als een werkgever het LKV wil ontvangen, heeft hij een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer nodig. De werknemer kan deze aanvragen als hij onder 1 van de 4 doelgroepen valt. Afhankelijk van de doelgroep, moet de werknemer de doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Als de werknemer de doelgroepverklaring niet zelf aan kan of wil vragen, is het mogelijk om de werkgever hiervoor te machtigen. De doelgroepverklaring dient binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd te zijn. Als dit te laat gebeurt, vervalt het recht op het LKV volledig. Als het UWV de aanvraag voor de doelgroepverklaring heeft ontvangen, zal de werknemer binnen 2 weken een ontvangstbevestiging krijgen. Daarnaast zal de werknemer na uiterlijk 13 weken een beslissing nemen over de toekenning van de doelgroepverklaring. 

Hoogte van een LKV 

Het LKV wordt per kalenderjaar uitbetaald. De hoogte en de maximale duur van het LKV is afhankelijk van de doelgroep waar de werknemer in valt. Daarnaast is het bedrag per kalenderjaar berekend op een werkweek van 40 uur. Mocht de werknemer minder uren per week werken, zal het bedrag van het LKV evenredig worden verlaagd.

De loonkostenvoordelen op een rijtje

1

Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

€3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Maximale duur van 3 jaar.

2

Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen

€3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Maximale duur van 3 jaar.

3

Arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst

€3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Maximale duur van 1 jaar.

4

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

€1,01 per verloond uur en maximaal €2.000 per kalenderjaar. Maximale duur van 3 jaar.

Wanneer ontvang ik het LKV?

Als de werkgever de kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer heeft ontvangen, kan hij in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zetten. Het UWV berekent op basis van de aangiften loonheffingen voor welke werknemer(s) de werkgever recht heeft op het LKV. Als de werkgever inderdaad recht heeft op het LKV, ontvangt hij een voorlopige berekening. Hierin staan de werknemer(s) voor wie de werkgever recht heeft op het LKV en welke bedragen hieraan verbonden zijn. De werkgever ontvangt de voorlopige berekening over het voorgaande jaar. Vervolgens zal de werkgever de definitieve berekening uiterlijk 31 juli van de Belastingdienst ontvangen. De betaling ontvangt de werkgever binnen 6 weken na de definitieve berekening.


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.