Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Het UWV Doelgroepregister


In het doelgroepregister staan mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Deze afspraak is gemaakt tussen het kabinet en de werkgevers om ervoor te zorgen dat mensen met afstand tot arbeidsmarkt toch aan het werk kunnen. Werkgevers hebben samen afgesproken om tussen 2013 en 2026 voor 125.000 extra banen te zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.

Wanneer wordt een medewerker in het doelgroepregister opgenomen?

Wanneer een medewerker in het doelgroepregister staat, heeft deze meer kans op het vinden en behouden van een baan. Ook kunnen medewerkers ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarbij een medewerker in het doelgroepregister kan worden opgenomen:

Welke werknemers staan er in het Doelgroepregister?

1

Participatiewet

De medewerker valt onder de Participatiewet en het UWV stelt vast dat u niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Onder de Participatiewet valt iedereen die wel kan werken maar het zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt niet red.

2

Beoordeling arbeidsvermogen

De medewerker UWV een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd. Deze kan aangevraagd worden wanneer iemand door een ziekte of handicap begeleiding nodig heeft bij het werken. Het UWV moet hierbij wel vaststellen dat de medewerker en (voormalig) leerling is in het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

3

WSW-indicatie

De medewerker heeft of had een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening). De WSW bestaat voor mensen die een beperking hebben waardoor zij niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen functioneren, maar toch graag willen werken. Door de WSW kunnen deze mensen werk doen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden.

4

Oude Wajong of Wajong 2010

De medewerker krijgt of kreeg oude Wajong of Wajong 2010 en kan werken. Dit houdt in dat u Wajong moet hebben aangevraagd en gekregen vóór 1 januari 2015. Wajong-uitkering kan verkregen worden wanneer een medewerker vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft. De medewerker heeft daarom hulp nodig bij het vinden en behouden van werk.

5

WIW-baan

De medewerker had een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen). WIW- en ID-banen waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er was subsidie mogelijk voor werkgevers die deze mensen in dienst wilde nemen.

6

Loonwaarde onderzoek

Uit een loonwaarde onderzoek blijkt dat de medewerker een verminderde loonwaarde heeft. Bij dit onderzoek wordt gekeken of de loonwaarde van de werknemers met of zonder arbeidsbeperking van elkaar afwijken.

7

Ziekte of handicap die is ontstaan voor zijn 18e verjaardag

De medewerker heeft een ziekte of handicap die is ontstaan voor zijn 18e verjaardag of tijdens zijn studie. Ook kan de medewerker alleen het wettelijk minimumloon verdienen wanneer hij toegang heeft tot bepaalde werkvoorzieningen en heeft hij een beoordeling werken met een voorziening aangevraagd.

Een medewerker kan zichzelf niet aanmelden voor het doelgroepregister. Daarnaast zal een medewerker meestal in het doelgroepregister blijven staan totdat de AOW-leeftijd is bereikt. Wanneer een medewerker zich vroegtijdig wil uitschrijven uit het doelgroepregister moet hij dit aanvragen bij het UWV. Het UWV zal vervolgens beoordelen of dit mogelijk is. 

Wie kunnen gegevens uit het doelgroepregister opvragen?


Wanneer een medewerker in het doelgroepregister is opgenomen, kunnen de medewerker, de werkgevers, het UWV en gemeenten opzoeken of de medewerker in het doelgroepregister staat. Werkgevers kunnen dit alleen opvragen wanneer zij het burgerservicenummer van de medewerker weten. Daarnaast kunnen zij slechts zien dat de medewerker in het doelgroepregister staat en niet om welke reden of sinds wanneer de medewerker in het register is opgenomen.

Voordelen van het doelgroepregister


Er zijn veel voordelen voor de medewerker en de werkgever wanneer een medewerker in het doelgroepregister is opgenomen. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld beter rekening houden met het kunnen van de medewerker dan wanneer een werkgever geen weet heeft van wat er speelt. Daarnaast zijn er verschillende regelingen voor werkgevers die het interessant maken om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen. Zo kunnen zij een financiële tegemoetkoming krijgen (Loonkostenvoordeel), een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek krijgen en vallen zij onder de no-riskpolis. De no-riskpolis houdt in dat wanneer een medewerker uit het doelgroepregister ziek wordt, zijn werkgever een groot deel van de loon niet hoeft te betalen.

Verschil LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden en LKV arbeidsgehandicapten


Wanneer een medewerker in plaats van een oude Wajong of een Wajong 2010 een WIA-uitkering heeft gekregen, zal deze medewerker onder de LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen, maar onder de LKV arbeidsgehandicapten. Dit geldt ook wanneer een medewerker een WAO- of WAZ-uitkering heeft gekregen voor 1 januari 2006 en deze nog steeds heeft of wanneer deze in de laatste 5 jaar is beëindigd. Een medewerker die onder de LKV arbeidsgehandicapten valt, wordt niet opgenomen in het doelgroepregister in tegenstelling tot medewerkers die onder de LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen. 


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Voorwaarden UWV Doelgroepregister

Het UWV Doelgroepregister

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.