Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Is er een LKV-regeling mogelijk voor statushouders?


Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers, die het aantrekkelijker maakt mensen in dienst te nemen uit 1 van de 4 doelgroepen die lastig aan het werk komt. Het doel is de werkgever te stimuleren werknemers in dienst te nemen én houden. Is deze regeling ook van toepassing op statushouders?

Wat is een statushouder

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht jaarlijks een aantal statushouders huisvesten.

Voorwaarden

Als een werkgever een statushouder in dienst neemt, is het mogelijk om het LKV op deze statushouder toe te passen. Dit kan wanneer de vluchteling:

  1. Nog niet AOW-gerechtigd is.
  2. In de 6 maanden voorafgaand aan het contract niet bij de werkgever in dienst is geweest. 
  3. 56 jaar of ouder is en een uitkering ontvangt (LKV oudere werknemer) of volgens UWV of gemeente door ziekte of handicap niet in staat is het minimumloon te verdienen (LKV gehandicapte werknemer).

Hoogte LKV statushouder 

Voor statushouders uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden zijn er geen veranderingen in het LKV, terwijl het maximale bedrag bij het LKV oudere werknemer lager is dan bij niet statushouders.

1

Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

€3,05 per verloond uur en maximaal €2.000 per kalenderjaar.

2

Banenafspraak en scholingsbelemmerden

€1,01 per verloond uur en maximaal €2.000 per kalenderjaar.

Aanvraag LKV 

Voor het recht op het LKV voor een statushouder is een doelgroepverklaring nodig. De statushouder moet deze zelf aanvragen bij UWV of de gemeente. Zodra de doelgroepverklaring binnen is, kan de werkgever in de loonaangifte aangeven dat hij gebruik wil maken van het LKV. Voor meer informatie over het LKV, klik hier.


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.