Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Social Return On Investment (SROI)


Social Return On Investment (SROI) is een methodiek om de sociale en maatschappelijke waarde die voortvloeit uit een investering te kunnen meten. Bedrijven kunnen voor zichzelf SROI eisen stellen, maar kunnen deze ook opgelegd krijgen bij een aanbesteding. Het doel van het SROI is meer werkplekken te creëren, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans hebben op betaald werk.

Het begrip SROI omvat meerdere afspraken die te maken hebben met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat bij de SROI zowel om het maken van afspraken tussen inkoper en leverancier als het uitvoeren hiervan. De precieze uitvoering verschilt per afspraak en heeft verschillende varianten, zoals verplichtingen in geld, in aantallen plaatsingen, et cetera. 

Wat is een aanbesteding?

Het begrip ‘aanbesteden’ houdt in dat een leverancier offertes aanvraagt voor een specifieke dienst, levering of werk. Overheids- en publiekrechtelijke instellingen zijn verplicht om opdrachten middels de aanbestedingsprocedure in de markt te zetten (aanbestedingswet). Op deze manier kunnen kleinere ondernemingen ook meedingen naar een overheidsopdracht. Sinds 2011 neemt de overheid de SROI als voorwaarde op bij een aanbesteding. Deze verplichting dient ingevuld te worden door de opdrachtgever of de onderaannemer. Beiden zijn hier echter verantwoordelijk voor. 

Verschil SROI en de banenafspraak 

De SROI verplichting is een voorwaarde die gesteld wordt bij het gunnen van een opdracht middels het aanbestedingsproces. Wanneer een ondernemer wil meedingen in het krijgen van een opdracht, zal hij moeten opstellen op welke manier hij aan de SROI verplichting zal gaan voldoen. De SROI verplichting geldt alleen bij een aanbesteding, terwijl de banenafspraak bij ieder bedrijf met meer dan 25 werknemers van toepassing is. Het kabinet en de werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken om samen 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een zieke of handicap. Dit zou begin 2026 gerealiseerd moeten zijn.


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Social Return

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonsubsidies niet van toepassing op een DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in grote lijnen de hoogste baas binnen een BV of NV. Daarnaast bezit een DGA een groot deel van de aandelen van een onderneming. Over het algemeen zijn loonsubsidies niet van toepassing op een DGA.
Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe moet ik de maximale subsidie berekenen?

Als het Loonkostenvoordeel (LKV) aan de werkgever is toegekend, zal hij het LKV uitbetaald krijgen. Maar hoe kan de werkgever berekenen wat de maximale subsidie voor hem is?
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie uitbetaald?

Om een loonsubsidie te krijgen zijn er een aantal stappen die de werkgever uit moet voeren. Maar als alles is voltooid, wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie dan uitbetaald?