Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)


Het LIV is een regeling die sinds 1 januari 2017 onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze regeling is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben. Door middel van het LIV worden de loonkosten voor de werkgever verlaagt, waardoor de kans op werk voor deze werknemers wordt verhoogt. Daarnaast is het LIV een reden voor werkgevers om bepaalde werknemers meer in te zetten. Op deze manier worden de werkzaamheden van de werknemer kwalitatief beter en heeft hij in de toekomst kans op een verhoogd loon.

Wanneer heb ik recht op het LIV?

Een werkgever heeft recht op het LIV wanneer de betreffende werknemer aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • De werknemer moet in dienstverband zijn bij de werkgever en loon ontvangen voor het werk dat hij verricht. 
  • De werknemer moet verzekerd zijn voor 1 of meer werknemersverzekeringen. 
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon tussen de €10,29 en €12,78 in 2020 of tussen de €10,48 en €13,12 in 2021. 
  • De werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar. 
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoe hoog is het LIV per werknemer?


Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. De hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon. Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. In de volgende tabel is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 weergegeven wat het maximale LIV per werknemer per jaar is op basis van het gemiddelde uurloon.


LIV in 2019

Gemiddelde uurloon 2019LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar
€10,05 – €11,07€ 1,01€ 2.000
€10,29 – €12,87€ 0,51€ 1.000

LIV in 2020

Gemiddelde uurloon 2020LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar
€10,29 – €12,87€ 0,51€ 1.000

LIV in 2021

Gemiddelde uurloon 2021LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar
€10,48 – €13,12€ 0,49   € 960

Wat moet ik doen om het LIV te krijgen?

Om het LIV te kunnen ontvangen hoeft u niets aan te vragen. Of een werkgever recht heeft op het LIV wordt bepaald op basis van de loonaangiften. Het is erg belangrijk dat de werkgever de loonaangiften correct invult, aangezien het LIV gedeeltelijk of helemaal kan worden ingehouden wanneer dit niet het geval is.

Wanneer ontvang ik het LIV?

Het UWV berekent op basis van de aangiften loonheffingen welke werknemers de werkgever recht heeft op het LIV. Wanneer een werkgever recht heeft op het LIV, ontvangt deze een voorlopige berekening met de betreffende werknemer(s) en het bijbehorende bedrag. Uiteindelijk zal de werkgever de definitieve berekening en betaling uiterlijk 31 juli van de Belastingdienst ontvangen en zal de tegemoetkoming binnen 6 weken na de definitieve berekening worden uitbetaald.

Het verschil tussen het LIV en het jeugd-LIV

Het LIV en het jeugd-LIV zijn beide regelingen die onderdeel uitmaken van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer met een laag loon in dienst hebben. Ook het jeugd-LIV is een tegemoetkoming; maar dan voor werkgevers die een jongere in dienst hebben die het minimum jeugdloon verdient. Net als het LIV, hoeft het jeugd-LIV ook niet aangevraagd te worden.

Wat als ik recht heb op het LIV en het LKV?

Wanneer een werknemer zowel recht op het LIV als op het LKV heeft, dan zal alleen de hoogste tegemoetkoming worden uitbetaald. Wanneer de tegemoetkomingen echter even hoog zijn, zal alleen het LKV uitbetaald worden. De werkgever zal in ieder geval dus niet beide tegemoetkomingen ontvangen.


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Heb ik recht op het LIV?

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Lage inkomensvoordeel (LIV)

Recht op LKV én LIV

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, kan het voorkomen dat een werkgever zowel recht op het LKV als het LIV heeft. Kan de werkgever deze rechten dan beide toepassen of zal hij er één moeten kiezen?
Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het verschil tussen LIV en LKV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het Loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV).