Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Overgangsrecht Premiekorting – LKV


Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Deze overgang vraagt om een aantal aanpassingen in de salarisadministratie. Voor werknemers waarvoor de werkgever in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 nog premiekorting toepaste, geldt het overgangsrecht. Hierbij zal de premiekorting doorlopen in het LKV. 

Van premiekorting naar LKV

Sinds 2018 zijn de premiekortingen vervangen door het LKV. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgever die werknemers uit 1 van de 4 doelgroepen in dienst nemen:

  1. Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
  2. Arbeidsgehandicapte werknemers 
  3. Werknemers uit doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers 

Per doelgroep gelden er verschillende voorwaarden om te bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor het LKV. De premiekortingen werden per aangifte loonheffingen in mindering gebracht op de af te dragen loonheffingen. Het LKV daarentegen, wordt jaarlijks achteraf éénmalig aan de werkgever uitgekeerd. Het is wel nog steeds noodzakelijk voor de werkgever om in de aangifte loonheffingen aan te geven voor welke werknemers hij recht denkt te hebben op een tegemoetkoming. Daarnaast moet de werkgever voor het recht op het LKV in het bezit zijn van een doelgroepverklaring. Voor meer informatie over het LKV, klik hier

Overgangsrecht 

Als de werkgever in de laatste aangifte loonheffingen over het jaar 2017 nog premiekorting toepaste voor een werknemer, en in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting heeft ingevuld, dan geldt voor hem het overgangsrecht. Vervolgens moet in de aangifte van 2018 aangegeven worden voor welke werknemer LKV aangevraagd wordt. 

Dit overgangsrecht is niet van toepassing op de premiekorting jongeren, aangezien deze met de invoering van het LKV is komen te vervallen. 

De duur van het overgangsrecht is afhankelijk van de datum van indiensttreding van de werknemer, waarbij de maximale duur 1 jaar of 3 jaar zal zijn, afhankelijk van de doelgroep. De werkgever had daarbij tot uiterlijk 1 mei 2018 de tijd om de aangifte loonheffingen te corrigeren. Als dit niet op tijd was gecorrigeerd, kwam hij niet in aanmerking voor het overgangsrecht. 


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.