Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Is de duur van uitkeringsperiode van invloed op de mogelijke subsidiekans?


In de meeste gevallen heeft een werkgever recht op het Loonkostenvoordeel (LKV) wanneer hij iemand in dienst neemt die uit een uitkeringssituatie komt. Maar hoe lang moet de werknemer een uitkering hebben gehad voordat de werkgever in aanmerking komt voor het LKV?

Verschillende voorwaarden 

Er bestaan verschillende eisen voor wanneer een werkgever recht heeft op het LKV. In de meeste gevallen geldt dat als de werknemer uit een uitkeringssituatie is gekomen, er een grote kans is op het recht op het LKV. Voor de verschillende LKV subsidies, bestaan ook verschillende voorwaarden: 

1. LKV oudere werknemer 

Voor het LKV oudere werknemer geldt dat de werknemer in de maand voordat hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een uitkering gehad moet hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om de WW, WAO of Wajong. 

2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer 

Ook voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer geldt dat de werknemer in de maand voordat hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een uitkering gehad moet hebben. Dit gaat om een WIA-uitkering. Het kan ook een uitkering EU-land, EER-land of Zwitserland zijn, met hetzelfde doel als een WIA-uitkering. 

3. LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden 

Voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden geldt dat de werknemer in de maand voordat hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een uitkering gehad moet hebben of op de eerste dag van de dienstbetrekking. Het gaat hierbij om een uitkering op grond van Wajong. 

4. LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer 

Voor het LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer geldt, net als bij het LKV arbeidsgehandicapte werknemer, dat de werknemer in de maand voordat hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een uitkering gehad moet hebben. Dit gaat om een WIA-uitkering. Het kan ook een uitkering EU-land, EER-land of Zwitserland zijn, met hetzelfde doel als een WIA-uitkering. 

Kortom, de duur van de uitkering is dus niet van invloed op de mogelijke subsidiekans. De  periode waarin de werknemer uitkering ontving ten opzichte van de indiensttreding echter wel.


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.