Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Loondispensatie


Er bestaan verschillende regelingen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen in dienst te nemen én in dienst te houden. Eén van deze regelingen is ‘loondispensatie’. Deze regeling houdt in dat werkgevers tijdelijk een gedeelte van het loon ontvangen voor een werknemer die minder werk aan kan dan andere werknemers.

Voorwaarden

De loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Deze regeling zorgt ervoor dat werkgevers minder loon hoeven te betalen wanneer de werknemer minder werk aan kan dan andere werknemers. Wanneer dit het geval is betaalt het UWV een aanvullende Wajong-uitkering. Er bestaan verschillende voorwaarden voor loondispensatie: 

  1. De werknemer moet een burgerservicenummer (BSN) hebben. 
  2. UWV moet vastgesteld hebben dat de werknemer een ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk of bij het volgen van onderwijs. 
  3. UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor de werknemer geschikt is. 
  4. De voorziening die aangevraagd wordt is bedoeld om ondanks de ziekte of handicap het werk goed te kunnen doen én de re-integratie naar werk te ondersteunen of onderwijs te kunnen volgen. 

Verder zal de werkgever de werknemer moeten informeren dat hij de loondispensatie aan gaat vragen. Daarnaast moet de werkgever vermelden hoeveel minder hij de werknemer wil betalen en wat de reden hiervoor is.

Hoogte en duur loondispensatie 

De hoogte van de loondispensatie verschilt per werknemer. Het hangt af van de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is en hoeveel werk de werknemer in een bepaalde tijd aan kan. De loondispensatie kan een halfjaar tot 5 jaar duren. Een eventuele verlenging is mogelijk, maar het doel van de loondispensatie is de werknemer uiteindelijk net zoveel te laten verdienen als andere werknemers. 

Na de aanvraag

Nadat het UWV de aanvraag van de werkgever ontvangen heeft, zullen zij onderzoeken of deze aanvraag terecht is. Daarnaast onderzoekt het UWV welk loon past bij de hoeveelheid werk dat de werknemer in een bepaalde tijd kan doen. In de meeste gevallen zal het UWV praten met de werkgever en zullen zij de werknemer uitnodigen voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Daarnaast is het mogelijk dat een UWV-medewerker op het werk langskomt voor een gesprek met de werkgever en de werknemer. De UWV-medewerker zal dan kijken naar werkplek van de werknemer en hoe de werknemer zijn werk uitvoert. Wanneer de werkgever het niet eens is met de loondispensatie kan hij hier bezwaar tegen maken.

Loondispensatie in combinatie met LKV

Het is mogelijk de loondispensatie met het LKV te combineren. Echter, wordt een percentage van de loonkosten door de gemeente overgenomen, waardoor de werkgever alleen het overige gedeelte van de loonkosten voor eigen rekening krijgt. Dit houdt in dat de werkgever alleen LKV zal ontvangen over het deel van de loonkosten dat hij zelf moet betalen. Het totale bedrag van het LKV waar de werkgever recht op heeft zal evenredig worden verlaagd. Voor meer informatie over het combineren van subsidies, klik hier


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Loonsubsidies niet van toepassing op een DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in grote lijnen de hoogste baas binnen een BV of NV. Daarnaast bezit een DGA een groot deel van de aandelen van een onderneming. Over het algemeen zijn loonsubsidies niet van toepassing op een DGA.
Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe moet ik de maximale subsidie berekenen?

Als het Loonkostenvoordeel (LKV) aan de werkgever is toegekend, zal hij het LKV uitbetaald krijgen. Maar hoe kan de werkgever berekenen wat de maximale subsidie voor hem is?
Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie uitbetaald?

Om een loonsubsidie te krijgen zijn er een aantal stappen die de werkgever uit moet voeren. Maar als alles is voltooid, wanneer krijgt de werkgever de loonsubsidie dan uitbetaald?