Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

LKV óók voor stagiaires


Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. De bedoeling is dat werkgevers door het LKV gestimuleerd worden mensen uit deze doelgroepen in dienst te nemen, maar worden werkgevers ook gestimuleerd om stagiair uit de doelgroepen aan te nemen?

Tegemoetkoming voor stagiaires

Bij het in dienst nemen van een stagiair kan een werkgever het recht hebben op het LKV. Dit recht gaat in vanaf het moment dat de stage van start gaat en er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. 

1

Vergoeding

De stagiair ontvangt een vergoeding waar de werkgever loonheffingen op inhoudt.

2

Aanvraag doelgroepverklaring

De stagiair moet een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV en ontvangt deze wanneer hij onder 1 van de 4 doelgroepen voor het LKV valt.

3

Binnen 3 maanden

De aanvraag van de doelgroepverklaring moet plaatsvinden binnen 3 maanden nadat de stage is begonnen.

Wanneer de stagiair een vergoeding ontvangt, waar de werkgever loonheffing op inhoudt, is deze stagiair tevens verzekerd volgens de ziektewet en zij vallen daarmee onder het werknemersbegrip.

Indiensttreding

Wanneer de werkgever besluit de stagiair met recht op LKV aan het einde van de stage in dienst te nemen, zal de werkgever dit recht tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage behouden. Hiervoor moet de stagiair de doelgroepverklaring wel binnen 3 maanden hebben aangevraagd en bij dezelfde werkgever in dienst worden genomen als waar hij de stage heeft gelopen. Wanneer de stagiair geen stagevergoeding heeft ontvangen, waar de werkgever loonheffing op in moest houden, dan zal de nieuwe werknemer de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na de de indiensttreding moeten aanvragen om het recht op LKV te verkrijgen.


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Doelgroepverklaring LKV voor stagiairs

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.