Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Verplichte openheid over arbeidsverleden


Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, zou hij deze werknemer allerlei vragen kunnen stellen over het arbeidsverleden. De werkgever stelt deze vragen om erachter te komen of hij in aanmerking komt voor bepaalde tegemoetkomingen. Echter, hoeft de werknemer deze vragen in de eerste twee maanden na indiensttreding, niet te beantwoorden. Na deze maanden wordt het beantwoorden van bepaalde vragen over het arbeidsverleden wél een verplichting.

Verantwoordelijkheid werknemer of werkgever 

Artikel 38b ZW bepaalt dat de verplichting om de werkgever te informeren pas na afloop van de proeftijd van twee maanden na indiensttreding ingaat. Hierna moet de werknemer juiste en volledige informatie aan de werkgever verstrekken met betrekking tot het eventuele recht op een loonkostenvoordelen en of hij gebruik kan maken van de no risk polis. De werknemer is verder niet verplicht de medische achtergrond of oorzaak van deze uitkering toe te lichten; dit is ook niet nodig voor het maken van aanspraak op een uitkering. Er bestaat in de wet verder geen concreet afdwingbare verplichting tot het verstrekken van informatie, maar er wordt op basis van artikel 7:611 BW (redelijk handelend werknemer) vanuit gegaan dat de werknemer de werkgever juist en volledig inlicht. Wanneer de werknemer dit niet doet, zou dit een aanleiding kunnen zijn voor het vorderen van een schadevergoeding of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  


Moritz Tielemans

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.