Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Werknemer komt uit een uitkeringssituatie uit het buitenland, is het LKV nu mogelijk?


Een van de voorwaarden voor het recht op het LKV is dat de werknemer uit een uitkeringssituatie komt. Deze voorwaarde geldt voor alle doelgroepen. De vraag is echter of een werknemer ook aan de voorwaarden voldoet wanneer hij uit een uitkeringssituatie uit het buitenland komt. Blijft het recht op LKV bestaan of vervalt het? Deze vraag wordt per doelgroep beantwoord.

LKV oudere werknemer

De werkgever heeft recht op het LKV oudere werknemer als de werknemer een maand voor indiensttreding recht heeft op 1 van de volgende uitkeringen:

  1. Werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  2. Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil)
  3. Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

Het recht op het LKV hoeft niet te vervallen wanneer de werknemer uit een uitkeringssituatie uit het buitenland komt. Echter, geldt dit wel alleen wanneer deze uitkering uit een EU-land, een EER-land of Zwitserland komt. Daarnaast moet de uitkering uit deze landen dezelfde functie hebben als 1 van bovenstaande uitkeringen.

LKV arbeidsgehandicapte werknemer & LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 

De werkgever heeft recht op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer als de werknemer een maand voor indiensttreding recht heeft op een WIA-uitkering. Deze uitkering mag ook uit een EU-land, een EER-land of Zwitserland komen, zolang de uitkering maar dezelfde functie als de WIA-uitkering heeft. 

LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 

Bij het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is één van de voorwaarden dat de werknemer recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wajong. Echter, zijn er bij deze doelgroep ook andere voorwaarden waar de werknemer aan zou kunnen voldoen. De werknemer hoeft in dit geval dus niet per se uit een uitkeringssituatie te komen. Het recht op het LKV is bij deze doelgroep dus niet van toepassing wanneer de werknemer uit een uitkeringssituatie uit het buitenland komt. 

Werknemer komt uit uitkeringssituatie buiten Europa

Voor werknemers uit landen buiten Europa bestaan er geen regelingen met betrekking tot het LKV. Dit houdt in dat als een werknemer wél uit een uitkeringssituatie komt, maar niet uit een EU-land, een EER-land of Zwitserland komt, er geen mogelijkheid tot het recht op LKV bestaat voor deze werknemer.


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

EU-landen

EER-landen

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.