Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Wordt het LKV ook aan immigranten verstrekt?


Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers uit bepaalde doelgroepen in dienst hebben. Het LKV maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, maar wordt het LKV ook aan immigranten verstrekt?

Twee soorten Immigranten 

Er bestaan twee soorten Immigranten, namelijk vluchtelingen en Europese arbeidsmigranten. Vluchtelingen zijn mensen die noodgedwongen naar Nederland zijn gekomen, bijvoorbeeld door onveilige situatie in het land waar zij vandaan komen. Meestal zijn dit niet-westerse migranten. Als ze in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, worden zij als eenzelfde werknemer beschouwd als andere Nederlandse werknemers. Zij hebben dezelfde rechten en plichten. Dit houdt ook in dat deze groep in aanmerking komt voor het LKV. Europese arbeidsmigranten zijn mensen die bijvoorbeeld uit Polen en Roemenië komen en in Nederland werken. Als deze mensen in hun eigen land uitkering hebben gehad, zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering, kunnen zij in Nederland ook in aanmerking komen voor het LKV mits zij ook aan alle andere voorwaarden voldoen. 

Lage succeskans

De succeskans voor het verkrijgen van het LKV voor arbeidsmigranten ligt echter wel lager dan voor Nederlandse werknemers. Dit heeft twee belangrijke redenen. Als eerste worden er in het buitenland (met name in de Oost-Europese landen) veel minder vaak uitkeringen verstrekt. Als tweede is er in Nederland sprake van bewijslast. Dit houdt in dat er voor het recht op het LKV behoorlijk wat documenten van de buitenlandse uitkeringsinstanties aangeleverd moeten worden. Dit is niet altijd even makkelijk.

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.