Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer


Het Loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte is 1 van de 4 doelgroepen van het LKV. Deze doelgroep hangt samen met de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers. Een werkgever heeft recht op het LKV als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst.

Voorwaarden

Wanneer een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft hij recht op het LKV. Herplaatsen wil zeggen dat de werkgever de werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor hem laat werken, in de eigen functie of een andere. Voor het recht op het LKV moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen. 
  2. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 
  3. De werknemer voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • De werknemer heeft in de maand voor herplaatsing recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit een EU-land, een EER-land of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering. 
  • De werknemer had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Ook zou de werknemer in de kalendermaand voor herplaatsing om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken. 

Daarnaast heeft de werkgever een doelgroepverklaring voor de werknemer nodig. Hierin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De doelgroepverklaring dient door de werknemer aangevraagd te worden. Als de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring heeft, moet hij in de aangiften loonheffingen aangeven dat hij het LKV voor de betreffende werknemer wil aanvragen.

Geen recht op het LKV 

De werkgever heeft geen recht op het LKV als de dienstbetrekking van de werknemer volledig gesubsidieerd wordt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Daarnaast heeft de werkgever ook geen recht op het LKV als de dienstbetrekking valt onder beschut werk op grond van de Participatiewet. Wanneer de dienstbetrekking slechts deels gesubsidieerd wordt dan kan de werkgever wél recht hebben op het LKV, mits de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

Hoogte LKV 

De hoogte van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is €3,05 per verloond uur met een maximaal bedrag van €6.000 per jaar. De werkgever kan het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer maximaal 1 jaar voor dezelfde werknemer toepassen. De hoogte van het LKV is gebaseerd op een werkweek van 40 uur en wordt jaarlijks uitbetaald. Als de werknemer minder dan 40 uur per week werkt, zal het bedrag van het LKV evenredig worden verlaagd.

 


Moritz Tielemans

Handige links

Het team van Mijnsubsidie heeft wat handig links voor u!

Loonkostenvoordelen

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Loonkostenvoordelen (LKV)

Hoe lang blijft een werknemer in het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register met daarin alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Die banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar … als een werknemer eenmaal in dit register staat, hoe lang blijft deze hier dan in?
Loonkostenvoordelen (LKV)

Geldt het LKV na een Ziektewet-uitkering?

Kan een werknemer lange tijd niet werken door ziekte? En heeft deze er geen recht op dat je als werkgever het loon doorbetaalt? Dan kan de medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze uitkering geldt als iemand korter dan 2 jaar ziek is. Neem je daarna een werknemer vanuit een Ziektewet-uitkering aan? Dan krijg je als werkgever geen LKV. 
Loonkostenvoordelen (LKV)

Wanneer geldt LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

Als je als werkgever een arbeidsgehandicapte opnieuw laat werken in je bedrijf, krijg je geld van de overheid. Dit heet het loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Je laat als werkgever de medewerker dan weer helemaal, of voor een deel, voor je werken: in de eigen functie van de werknemer óf in een andere functie.