Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Het dashboard


Onze tool werkt semi-automatisch en voert de checks op loonsubsidiekansen voor nieuw in dienst getreden medewerkers uit. Om op de hoogte te blijven van de verschillende uitvoeringen en taken is het aan te raden om wekelijks in te loggen. Het dashboard brengt in 1 oogopslag diverse gegevens in beeld: 

 1. Overzicht subsidiekansen en de status van de aanvragen 
 2. Algemene statistieken en omzetstatistieken
 3. Bekende subsidie registreren
 4. Gevonden subsidies 
 5. Inactieve cliënten 
 6. Cliënten zonder contactpersoon
 7. Berichten van Acture Subsidies
 8. Algemeen subsidienieuws

Overzicht subsidiekansen en de status van de aanvragen

Bovenin het dashboard staan de verschillende stadia van het aanvraagproces, namelijk:

 1. Nieuw in dienst 

In deze lijst staan alle nieuw in dienst getreden werknemers. 

 1. Follow-up 

In deze lijst staan alle werknemers die een subsidiescan hebben ontvangen, maar nog niet hebben ingevuld. 

 1. Resultaten

Alle gesignaleerde subsidiekansen bij de geactiveerde cliënten. 

 1. Aanvraagproces LKV 

Hier worden de 3 stappen van het aanvraagproces weergegeven.

Het is belangrijk het aanvraagproces goed in de gaten wordt gehouden. De acties die  uitgevoerd moet worden om de subsidieaanvraag te voltooien worden in dit overzicht weergegeven.

Algemene statistieken en omzetstatistieken

In de omzetstatistieken is te vinden hoeveel omzet er totaal met MijnSubsidie PRO gegenereerd is en hoeveel geld hiermee is bespaard. Daarnaast staan er op het dashboard algemene statistieken, zoals bijvoorbeeld hoeveel aanvragen er totaal zijn afgerond en hoeveel nieuwe subsidies er zijn gevonden. 

Bekende subsidies registreren 

Rechtsboven in het dashboard is het mogelijk een bekende subsidies te registreren. Als er een nieuwe werknemer in dienst komt en er op voorhand bekend is dat de cliënt voor deze werknemer subsidie hoort te ontvangen, kan dit in het systeem geregistreerd worden, voordat het systeem de subsidie ontdekt. Met het melden van een bekende subsidie wordt voorkomen dat deze subsidie gefactureerd wordt door Acture Subsidies. De subsidie zal echter wel nog meegenomen worden in het aanvraagproces. Dit houdt dus in dat Acture Subsidies de subsidie bijhoudt, zonder dat hier kosten voor gemaakt worden. De werknemer waarvoor de subsidie geldt, moet binnen 14 dagen na indiensttreding of voordat hij wordt toegevoegd aan de eigen loonadministratie worden geregistreerd. Als dit niet op tijd gebeurt, zal de subsidie automatisch door Acture Subsidies gefactureerd worden. 

Gevonden subsidies 

Hier staan de meest recente subsidies die door het systeem gevonden zijn. Sommige regelingen onder dit kopje gaan automatisch en voor sommige regelingen is er nog een actie vereist.  

Inactieve cliënten

Dit zijn alle cliënten die niet geactiveerd zijn. Inactieve cliënten worden niet meegenomen in de subsidiescan en ontvangen ook geen mails. Het kan zijn dat nieuwe cliënten niet automatisch geactiveerd worden. Het is daarom belangrijk om eens in de zoveel tijd bij de inactieve cliënten te kijken om na te gaan of het nog steeds de bedoeling is dat deze op inactief staan. 

Cliënten zonder contactpersoon 

Dit zijn cliënten die wel geactiveerd zijn en dus wel meegenomen moeten worden in de scan. In MijnSubsidie PRO is het nodig voor iedere cliënt een contactpersoon te hebben. Zonder contactpersoon geen resultaat. Daarnaast worden er zonder contactpersoon bijvoorbeeld geen e-mails verzonden naar de cliënt. 

Notificaties Acture Subsidies

Als het systeem acties heeft uitgevoerd, komt dit bij de notificaties te staan. In de notificaties staat bijvoorbeeld wanneer de laatste UWV-scan is gedaan en hoeveel medewerkers er mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie. 

Subsidienieuws

Hierin staan de laatste nieuwsberichten die betrekking hebben tot subsidies in het algemeen. 

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


De subsidiescan

UWV doelgroepregister

Wanneer er een nieuwe werknemer in dienst komt checkt MijnSubsidie Pro automatisch of deze werknemer in het UWV doelgroepregister staat. Als een werknemer in het doelgroepregister staat houdt dit namelijk in dat de werkgever voor deze werknemer recht heeft op het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden.
MijnSubsidie PRO

Cliënten zonder contactpersoon

In MijnSubsidie Pro is het belangrijk dat alle cliënten een contactpersoon hebben. Wanneer de contactpersoon ontbreekt, kan MijnSubsidie de cliënt namelijk niet meenemen in de subsidiescan. Daarnaast kan het systeem geen mails naar de cliënt versturen.
Facturatie

Facturatie

Hier vind je op een rij hoe MijnSubsidie factureert en hoe je onnodig kosten voorkomt.