Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

De ideale subsidieflow instellen


Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt, kan het voorkomen dat een werkgever zowel recht op het LKV als het LIV heeft. Kan de werkgever deze rechten dan beide toepassen of zal hij er één moeten kiezen?

Recht niet tegelijk toepasbaar
Wanneer een werkgever recht heeft op zowel het Loonkostenvoordeel (LKV) als het lage-inkomensvoordeel (LIV), kunnen deze rechten niet tegelijkertijd worden toegepast. Wanneer ervoor gekozen wordt de LKV toe te passen, zal dit automatisch ten koste van de LIV gaan. In de meeste gevallen is het LKV een interessanter tegemoetkoming dan het LIV, aangezien het LKV in de meeste gevallen hoger uitvalt. 

Eigen afweging maken
In de onderstaande tabellen zijn de maximale tegemoetkomingen per werknemer per kalenderjaar naast elkaar gezet. Te zien is, dat het LKV in eerste instantie een hogere tegemoetkoming is, aangezien het bedrag per verloond uur bij het LKV hoger is dan het LIV. Daarnaast hanteert het LIV een maximaal bedrag per kalenderjaar. Echter, kan het LKV, in tegenstelling tot het LIV, maximaal 3 jaar worden toegepast (maximaal 1 jaar voor arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden). Een werkgever zal dus voor zichzelf moeten bekijken welke tegemoetkoming voor hem interessanter is.

Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!

Gerelateerd


Algemeen

Nut & noodzaak van op tijd doelgroepverklaring aanvragen

Als de werkgever recht heeft op het LKV, heeft hij eerst een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer nodig. Pas als hij deze heeft ontvangen, kan hij het LKV aanvinken in de loonaangifte. Waarom is het belangrijk deze doelgroepverklaring op tijd aan te vragen?
Algemeen

Controle of subsidie nog geldt

Neem je als werkgever een werknemer aan uit 1 van de 4 doelgroepen? Dan heb je mogelijk recht op het Loonkostenvoordeel (LKV). LKV geldt maximaal 3 jaar vanaf de indiensttreding van de werknemer. Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer geldt maximaal 1 jaar. Hou de einddatum van het LKV dus goed in de gaten.
Algemeen

Een verdienmodel maken

Als salarisadviseurs kun je op verschillende manieren de gevonden subsidies doorfactureren aan je cliënten. In dit artikel lichten we een aantal mogelijkheden toe.