Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO
31 maart 2020

Subsidies tijdens coronacrisis

 • Blog
 • /
 • Subsidies tijdens coronacrisis

Een deel van het Nederlandse bedrijfsleven zit door corona in de problemen. Daarom heeft de overheid veel subsidies en andere financiële hulp klaarstaan. Tip als salarisadviseur je klanten over de hulp en help eventueel met de aanvraag. Je vindt de belangrijkste hulp hier op een rij, ingedeeld naar soort bedrijf. Heb je zelfstandig professionals in je netwerk? Of ben je dat zelf? Ontdek ook dan subsidie.

Mkb: geld om personeel te betalen (NOW)

Hebben je klanten moeite om hun personeel te betalen? Is er voor een deel van de medewerkers misschien zelfs geen werk? Dan is er de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Juist voor werkgevers die voor langere tijd veel omzet verliezen is deze subsidie. Je klanten mogen die ook gebruiken voor oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers.

Nieuwe spelregels NOW

Vanaf maart 2020 mocht je NOW 1 aanvragen. Die liep tot en met mei 2020. De opvolger heette NOW 2.0 en gold tot 1 oktober. Vanaf 1 oktober geldt NOW 3. Die loopt tot en met 30 juni 2021. De spelregels voor de derde ronde veranderden.

 • Per kwartaal kies je of je de subsidie voor je klant aanvraagt.
 • Je klant moet van oktober tot en met december 2020 minstens 20% verlies van omzet draaien.
 • Vanaf januari 2021 geldt minstens 30% minder omzet

Minder geld voor medewerkers

Tot oktober kregen je klanten 90% van de loonsom door de overheid betaald. Dat verandert. Vanaf 1 oktober 2020 wordt dat 80%. Per januari 2021 zakt het naar 70%. En vanaf april 2021 betaalt de overheid nog 60%. Goed om te weten: je mag de loonsom ook langzaam laten zakken, zonder dat je hiervoor subsidiegeld inlevert. Denk aan eerste kwartaal 10%, tweede 15% en derde 20%).

Maximum omlaag

Per medewerker krijgt je klant tot nu toe maximaal 2x het dagloon. In april, mei en juni 2021 wordt dat maximaal 1x het dagloon.

Geen ‘straf’ als je klant mensen ontslaat

Bij NOW 1 en 2 werd je klant gestraft als hij na de subsidie-uitkering toch nog mensen ontsloeg. Bij NOW 3 vervalt dat, als je klant mensen ontslaat omdat het bedrijf er slecht voor staat.

Kijk voor meer informatie bij: Kamer van Koophandel.

Mkb: geld om overeind te blijven

Hebben je klanten moeite het hoofd boven water te houden? Kunnen ze, los van de personeelskosten hun vaste kosten niet of moeilijk betalen? Dan mogen ze gebruikmaken van de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Ze krijgen dan maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit geld is bedoeld voor een deel van de kosten voor bijvoorbeeld huur, abonnementen en verzekeringen.

Zzp: tijdelijk geld om van te leven

Voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf dat nu in de problemen zit, is er subsidie: maximaal 1500 euro per maand voor levensonderhoud. Deze subsidie heet de Tozo, tijdelijke overbruggingsregelingen zelfstandig ondernemers. U vraagt deze voor uw klant aan bij de gemeente waar u woont.

Zzp: Tozo, 3 versies

Vanaf 1 maart 2020 mag elke zzp’er de Tozo aanvragen. Eerst voor een periode tot 1 juni 2020. Je hoeft daarbij alleen aan te geven dat je niet genoeg geld hebt om van te leven. Daarna is de Tozo verlengd met 3 maanden, vanaf 1 augustus. In deze fase kijkt de gemeente ook naar of de partner van de zelfstandig ondernemer geld heeft. Als dat genoeg is om van rond te komen, krijgt de ondernemer mogelijk geen Tozo.

Vanaf 1 oktober verlengt de overheid de Tozo tot en met juni 2021. In deze 3e ronde kijkt de gemeente ook of de ondernemer spaargeld heeft. Is dat samen minder dan 46.520 euro op de bank, aan contant geld en/of aan aandelen, obligaties en opties? Dan mag hij deze Tozo 3 aanvragen. Let op: wie in de eerste ronde(s) Tozo kreeg, moet nu wel opnieuw een aanvraag doen.

Zzp: Tozo betekent snel geld

Deze regeling valt onder de bestaande BBZ, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Normaal duurt het een poos voor mensen hier door de spreekwoordelijke molen zijn; in dit geval werken de gemeenten sneller om zelfstandigen uit de problemen te houden. 

Kijk voor meer informatie op: Ondernemersplein.

Zzp & mkb: lening van de overheid

Ondernemers mogen bij de overheid een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. De rente hiervoor is nu extra laag gemaakt. En waar nodig krijgen ze uitstel van terugbetaling. Deze regeling valt onder de bestaande BBZ, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Normaal duurt het een poos voor ondernemers hier door de spreekwoordelijke molen zijn; in dit geval werkt het versneld. 

Kijk voor meer informatie op: Ondernemersplein.

Zzp & klein mkb: kleine lening & overbruggingskrediet

Hebben je klanten vanwege de coronacrisis tijdelijk extra geld nodig voor een kleine onderneming of als zzp’er? En hebben ze nog niet een lening van Qredits? Vraag dan bij deze organisatie om een kleine lening of overbruggingskrediet.

Vraag hier lening of overbruggingskrediet aan.

Mkb: gunstiger geld lenen bij financiers

Heb je klanten in de problemen die maximaal 250 werknemers (fte) in dienst hebben? En een jaaromzet tot 50 miljoen euro? Of een balanstotaal tot 43 miljoen euro? Wijs ze dan op de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB. Ze mogen dan geld lenen tegen een gunstiger rente. De overheid staat daarbij voor een deel garant voor je klant.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemen geldt deze aanvraag als je klant die doet via deze, goedgekeurde, financiers 

Mkb: garantie van overheid bij leningen

Krijgt je klant een banklening en bankgarantie moeilijk rond? Dan wil de overheid 50% garant voor hem staan, voor maximaal 150 miljoen euro per bedrijf. Dit loopt via de bestaande GO, Garantie Ondernemersfinanciering-regeling.

Vind hier alles over Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Voor land- & tuinbouw: borg

Heb je klanten in de agrarische sector die staan ze springen om extra werkkapitaal door de coronacrisis? Dan gaat de overheid borg voor ze staan onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Vind op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen alles over borg voor de landbouw.

Voor iedereen: betalen belasting uitstellen

Wijs je klanten ook op de mogelijkheid bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen voor het betalen van:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting / btw
 • loonbelasting

Uitstel aanvragen kan alleen als ze per brief uitleggen waarom ze uitstel willen.

Vind hier alles over uitstel betalen belasting

Te laat belasting betalen?

Betaalt je klant de belasting te laat? Dan krijgt hij tijdelijk geen boete. De rente die hij dan betaalt, is tijdelijk bijna 0% (invorderingsrente). Blijkt de belastingaanslag niet te kloppen? En betaalde je klant te veel, dan krijgt hij 0,01% rente over dit verschilbedrag terug. Betaalde je klant te weinig, dan past hij hetzelfde percentage bij.

Minder winst verwacht? Verlaag voorlopige aanslag

Grote kans dat de winst van je klant door de crisis lager wordt. Help hem dan met aanvragen bij de Belastingdienst van verlaging van de voorlopige aanslag.

Vraag hier om verlaging van de voorlopige belastingaanslag.

Meer mogelijkheden

 • Toeristenbelasting en cultuursector – onder andere vrijstelling van toeristenbelasting  
 • Uitstel betaling rente en aflossing bij banken – laat je klant zijn bank polsen
 • EU-regelingen: wordt aan gewerkt

Volg de laatste stand van zaken op de speciale coronapagina van de Kamer van Koophandel.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De opvolger van de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) is de TVL en is vanaf 30 juni 2020 aan te vragen. Deze regeling staat open voor ondernemers die ook voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen. De getroffen sectoren staan op de lijst met de door het RVO vastgestelde SBI Codes. De TVL kan 3 keer aangevraagd worden, telkens voor een  periode van 3 maanden.

De TVL wordt via mijn.rvo.nl aangevraagd en is mogelijk tot 30 oktober 2020 17.00 uur.


Moritz Tielemans


Neem contact met ons op

Vragen over de mogelijkheden van Acture Subsidies? Of graag direct contact met onze helpdesk? Bel 030 22 70 149. Support vragen mogen gemaild worden naar info@acturesubsidies.nl.

4,5 uit 5 sterren

Onze klanten zijn bijzonder tevreden over onze service en diensten. Met veel van hen werken we al jaren samen.

Handleiding

Ontdek met onze handleidingen hoe makkelijk de subsidiescan werkt. En hoe eenvoudig de subsidiesoftware werkt.

Nooit meer een subsidie missen?

Bespaar op loonkosten en maximaliseer uw winst – Ontdek hoe meer dan 80% van de bedrijven geld kan terugvorderen of besparen!