Ja, ik wil!

Nooit meer loonsubsidies missen.
Ik meld mij aan voor vrijblijvende online kennismaking.

KENNISMAKING MEER INFO

Informacje o pracownikach


O nas

Nazywamy się MijnSubsidie. Pomagamy pracodawcom ubiegać się o dotacje, świadczenia i dodatki od rządu. Na przykład, Twój pracodawca ma prawo do otrzymania pieniędzy, jeśli chorujesz przez długi czas. Nawet, jeśli nie jesteś już zatrudniony, Twój poprzedni pracodawca może nadal ubiegać się o dotacje.

Wybierz swój język

FAQ

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy dotacja Cię dotyczy, jest zadanie kilku pytań dotyczących Twojej przeszłej pracy w imieniu pracodawcy. Dlatego otrzymałeś od nas wiadomość e-mail z kodem logowania do ankiety.

Otrzymałem ankietę. Co mam z nią zrobić?

Zaloguj się za pomocą kodu podanego w wiadomości e-mail. Zobaczysz kilka pytań. Odpowiedz na wszystkie pytania. To ogromnie pomoże zarówno Twojemu (poprzedniemu) pracodawcy, jak i nam. Pytania dotyczą pracy, którą wykonywałeś wcześniej i wszelkich otrzymywanych świadczeń. Te odpowiedzi pomogą nam dowiedzieć się, czy Twój (poprzedni) pracodawca może ubiegać się o dotację.

Dlaczego chcecie wiedzieć, czy otrzymałem jakieś świadczenia?

Jeśli otrzymywałeś świadczenia, pracodawca może mieć prawo do dotacji. Na przykład, jeśli zachorujesz. Pieniądze te ułatwiają pracodawcy utrzymanie Cię w pracy.

Tak, otrzymałem świadczenia. Chcecie wiedzieć więcej na ten temat?

Tak. W takim przypadku prawdopodobnie otrzymałeś pismo w tej sprawie z Holenderskiego Instytutu Programów Świadczeń Pracowniczych (UWV) lub organów podatkowych. Chcielibyśmy, abyś przesłał nam kopię tego dokumentu. Już go nie masz? Nie ma problemu.

Jeśli nie otrzymałem świadczeń, nie muszę odpowiadać na pytania, prawda?

Nie, musisz odpowiedzieć na pytania. W ten sposób wiemy, co się dzieje i nie musimy już wysyłać Ci przypomnienia, na przykład o uzupełnieniu pytań.

Nie jestem już zatrudniony. Czy nadal potrzebujecie moich odpowiedzi?

Tak, zawsze musisz odpowiedzieć na pytania. Możemy pomóc Twojemu byłemu pracodawcy z otrzymaniem dotacji do 5 lat wstecz.

Czy muszę współpracować?

Od Ciebie zależy, czy chcesz współpracować. Nie ma prawa, które by cię do tego zobowiązywało. Pamiętaj jednak, że jeśli udzielisz odpowiedzi, pomożesz swojemu (poprzedniemu) pracodawcy. A jeśli nadal jesteś zatrudniony, dotacja pomaga pracodawcy utrzymanie Twojego zatrudnienia.

Skąd macie moje dane?

Twój pracodawca udostępnił nam Twoje dane; używamy ich tylko do badań w ramach grantu, a następnie je usuwamy.

Co z moją prywatnością, jeśli podam moje informacje?

Właściwie obchodzimy się z Twoimi danymi, zgodnie z ustawą o ochronie prywatności. Dlatego wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu ubiegania się o dotację od Urzędu Skarbowego lub UWV. Po otrzymaniu lub odrzuceniu dotacji usuniemy wszystkie Twoje dane. Jeśli Twój (poprzedni) pracodawca jest uprawniony do dotacji, udostępnimy Twoje dane tylko komuś z Twojej (poprzedniej) pracy w celu prawidłowego zarejestrowania ich na rachunkach.

Jakie są tego konsekwencje dla mnie?

Tak naprawdę dla Ciebie nic się nie zmienia. Może to oznaczać, że Twój pracodawca może utrzymać Cię w pracy na dłużej, ponieważ otrzymuje na to dodatkowe dotacje.

Dlaczego otrzymałem przypomnienie?

Czasami nie otrzymujemy odpowiedzi, więc wysyłamy przypomnienia. Może to być wiadomość e-mail, SMS, pismo wysłane pocztą lub połączenie telefoniczne. Zapytamy, czy nadal chcesz współpracować przy badaniach.

Dlaczego otrzymałem przypomnienie?

Jeśli jeszcze nie wypełniłeś i nie zwróciłeś kwestionariusza, otrzymasz e-mail, sms, pismo lub telefon z prośbą o zrobienie tego.

Wypełniłem ankietę i odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dlaczego otrzymałem prośbę o upoważnienie?

Z Twoich odpowiedzi wynika, że otrzymujesz lub ubiegasz się o zasiłek. Twój pracodawca może więc mieć prawo do dotacji. Wymaga to oświadczenia grupy docelowej od UWV. Chcemy złożyć w tym celu wniosek i jest to możliwe tylko wtedy, gdy upoważnisz nas do złożenia wniosku o to oświadczenie w Twoim imieniu poprzez (cyfrowe) jego podpisanie; do tego służy autoryzacja.

Nie odpowiedziałem na pytania. Dlaczego otrzymałem prośbę o upoważnienie?

Twoje nazwisko znajduje się w rejestrze grup docelowych UWV. Dlatego Twój pracodawca ma prawo do dofinansowania. Wymaga to oświadczenia grupy docelowej od UWV. Chcemy złożyć w tym celu wniosek i jest to możliwe tylko wtedy, gdy upoważnisz nas do złożenia wniosku o to oświadczenie w Twoim imieniu poprzez (cyfrowe) jego podpisanie; do tego służy autoryzacja.

Czym jest Doelgroepregister (rejestr grupy docelowej)?

Rejestr grupy docelowej jest rejestrem krajowym, który obejmuje wszystkie osoby objęte umową o pracę. Rejestrem tym zarządza UWV. Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia sprawdza, czy pracodawcy przestrzegają umów, na przykład poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością zawodową. Pracodawcy mogą sprawdzić, czy znajdujesz się w rejestrze grupy docelowej i czy kwalifikujesz się do umowy o pracę, korzystając z numeru ubezpieczenia społecznego (BSN). Twój pracodawca może być uprawniony do otrzymania dotacji.